> Privacy-beleid - Autobedrijf Garage Herman

AUTOBEDRIJF HERMAN

Privacy- en cookieverklaring

Wie zijn wij?

Garagebedrijf Herman 66 is een B.V. te Utrecht, eigendom van Duran Karadag.

In deze privacy verklaring informeer ik je hoe Autobedrijf Herman omgaat met persoonsgegevens.

Autobedrijf Herman neemt privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wij zullen dan ook nooit je persoonlijke gegevens aan derden verkopen en/of verstrekken.

Persoonsgegevens verwerken wij alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Ons privacy beleid

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Autobedrijf Herman

Kies je ervoor om contact op te nemen via het contactformulier? Dan zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen.

Dat kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Adresgegevens;
  • IP-adres;

Autobedrijf Herman verwerkt persoonsgegevens zodat diensten kunnen worden geleverd en/of ontvangen (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier).

Het opnemen van contact (telefonisch, schriftelijk, e-mail etc.) indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Hostnet.

Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Onze website maakt gebruik van Hostnet, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt.

Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Hostnet.

Hostnet zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen!

Uw persoonsgegevens worden door Hostnet beveiligd opgeslagen. Hostnet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Hostnet behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.